Posadzki betonowe

Możliwe wykonania posadzki betonowej to na przykład:

 • posadzka betonowa z zatarciem (czyli posadzka betonowa przygotowana pod posadzkę żywiczną),
 • posadzka betonowa z utwardzeniem powierzchniowym - metoda DST (Dry Shake Topping),
 • posadzka betonowa impregnowana (do impregnacji posadzki betonowej używa się żywicy syntetycznej),
 • posadzka betonowa wykonana w technologii polerowanego betonu.
 • Posadzki betonowe często są wykonywane jako płyty betonowe, fibrobetonowe lub żelbetowe. Płyty te mogą stanowić podkład pod posadzki innego rodzaju. Mówi się wtedy, że posadzka betonowa stanowi nawierzchnię dla danej posadzki.

  Posadzki często wzbudzają zainteresowanie dopiero wtedy, kiedy po pewnym okresie przestają spełniać stawiane im wymagania
  i kwalifikują się do przywrócenia im pierwotnych parametrów.
  Najczęściej występujące problemy to:
 • spękania,
 • zdegradowane dylatacje,
 • pyląca i nie spójna powierzchnia,
 • uszkodzenia chemiczne i mechaniczne.
 • Możliwe jest przeprowadzanie modyfikacji już istniejących posadzek, aby przygotować je do nowych zastosowań. Wykonać wtedy należy analizę oczekiwanych parametrów użytkowych wobec określonych propozycji technologicznych.

  Uzyskana powierzchnia jest bardzo odporna na ścieranie.
  Stąd zastosowanie w:
 • garażach (również wielopoziomowych) i parkingach;
 • na nawierzchniach drogowych,
 • w magazynach,
 • w halach produkcyjnych (np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym),
 • w obiektach usługowych,
 • w chłodniach,
 • innych...
 • W zależności od warunków eksploatacyjnych posadzki i wymagań użytkowych proponujemy odpowiednie materiały oraz technologię wykonania.  Kontakt/pomoc:

   gabro@gabro.pl
   tel.: 32 732 1100