Posadzki cienkowarstwowe

Posadzki cienkowarstwowe mineralne to posadzki o grubości zazwyczaj od 5 do 15 mm.

Znajdują zastosowanie najczęściej przy remontach starych posadzek cementowych lub mineralnych, gdy nie ma możliwości usunięcia istniejącej posadzki lub wymagane jest np. wykonanie miejscowych napraw poziomych konstrukcji betonowych.

Finałowej warstwie należy zagwarantować przyczepność do istniejącego podłoża z założeniem określonej równości, twardości
i ścieralności. Efektem jest powierzchnia gładka i estetyczna.

Zalety:
 • określona, choć bujna kolorystyka,
 • określona odporność mechaniczna i określona odporność chemiczna,
 • gładkość - antypoślizgowość,
 • twardość.
 • Posadzki cienkowarstwowe dają możliwość wstępnej eksploatacji nawet po kilku godzinach oraz przeprowadzenia modernizacji posadzek obiektów funkcjonujących w ruchu ciągłym.

  Mogą być stosowane na nawierzchniach produkcyjnych o ekstremalnych obciążeniach!

  posadzki cienkowarstwowe mineralne

  posadzki cienkowarstwowe mineralne

  Kontakt/pomoc:

   gabro@gabro.pl
   tel.: 32 732 1100